संत बंका अभंग

सोयराईनें मनी करोनी विचार – संत बंका अभंग

सोयराईनें मनी करोनी विचार – संत बंका अभंग


सोयराईनें मनी करोनी विचार ।
म्हणे हा अविचार करूं कैसा ॥१॥
हा तंव आहे वृध्द ब्राह्मण ।
दंत कानहीन दुर्बळ तो ॥२॥
यासी अन्न देतां आपुला विचार ।
मज मारामार करिती लोक ॥३॥
विन्मुख हा जातां पति रागवेल ।
बोल हा लागेल कपाळासी ॥४॥
वंका म्हणे ऐसा करोनी निर्धार ।
ठेवी पायावर डोई तेव्हा ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सोयराईनें मनी करोनी विचार – संत बंका अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *