संत बंका अभंग

वासना उडाली तृष्णा मावळली – संत बंका अभंग

वासना उडाली तृष्णा मावळली – संत बंका अभंग


वासना उडाली तृष्णा मावळली ।
कल्पना गळाली अहंकृती ॥१॥
तोचि भक्त जाणा दया शांति वसे ।
काम क्रोध फांसे न बाधी त्या ॥२॥
मोह ममतेचे तोडोनियां जाळें ।
केलें निजबळें तृणप्राय ॥३॥
वंका म्हणे तोची प्राणाचाही प्राण ।
आणीक प्रमाण नाही मज ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वासना उडाली तृष्णा मावळली – संत बंका अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *