संत भानुदास अभंग

चंद्रभागेतीरीं उभा – संत भानुदास अभंग श्रीविठ्ठलमाहात्म्य – ११

चंद्रभागेतीरीं उभा – संत भानुदास अभंग श्रीविठ्ठलमाहात्म्य – ११


चंद्रभागेतीरीं उभा विटेवरी ।
विठ्ठल राज्य करी पंढरीये ॥१॥
ऋद्धिसिद्धि धृति वोळंगती परिवार ।
न साहती अवसर बह्मादिकां ॥२॥
सांडोनि तितुलें यथाबीजें केलें ।
कवणें चाळविलें कानडीयासी ॥३॥
उष्णोदक मार्जन सुगंधचर्चन ।
भीवरा चंदन पाट वाहे ॥४॥
रंभा तिलोत्तमा ऊर्वशी मेनिका ।
कामारी आणिका येती सर्वे ॥५॥
कनकाचे परयेंळीं रत्नाचे दीपक ।
सुंदर श्रीमुख ओवाळिती ॥६॥
संत भागवत सकळ पारुषले ।
निःशब्द होऊनि ठेले तुजविण ॥७॥
रुक्माबाई ती जाहलीसे उदार ।
पुंडलीअका कैसे पंडिले मौन ॥८॥
येसी तरी येई पंढरीच्या राया ।
अगा कृपावर्या पांडुरंगा ॥९॥
धन्य पंढरपूर विश्रांती माहेर ।
धन्य भीमातीर वाळुवंट ॥१०॥
भानुदास म्हणे चला आम्हांसवें ।
वाचा ऋन देव आठवावें ॥११॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

चंद्रभागेतीरीं उभा – संत भानुदास अभंग श्रीविठ्ठलमाहात्म्य – ११

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *