संत भानुदास अभंग

गोंड साजिरें रूपस – संत भानुदास अभंग श्रीविठ्ठलमाहात्म्य – १७

गोंड साजिरें रूपस – संत भानुदास अभंग श्रीविठ्ठलमाहात्म्य – १७


गोंड साजिरें रूपस । उभा आहे हृषिकेश ।
योगी ध्याती जयास । तो हा सर्वेश साजिरा ॥१॥
रूप मंडीत सगुण । शंख चक्र पद्म जाण ।
गळा वैजयंती भूषण । पीतांबर मेखळा ॥२॥
कस्तुरी चंदनाचा टिळा । मस्तकीं मुकुट रेखिला ।
घवघवीत वनसावळा । नंदरायाचा नंदनु ॥३॥
हरूषे भानुदास नाचे । नाम गातसे सदा वाचे ।
प्रेम विठोबाचें । अंगीं वसे सर्वदा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

गोंड साजिरें रूपस – संत भानुदास अभंग श्रीविठ्ठलमाहात्म्य – १७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *