संत भानुदास अभंग

हेंचि साधकांचें स्थळ – संत भानुदास अभंग पंढरीमाहात्म्य – २२

हेंचि साधकांचें स्थळ – संत भानुदास अभंग पंढरीमाहात्म्य – २२


हेंचि साधकांचें स्थळ । भोळें वंदिती निर्मळ ।
अभाविक जे खळ । तयां नावडे सर्वथा ॥१॥
तें हें जाणा पंढरीपुर । मोक्ष मुक्तिचें माहेर ।
करती जयजयकार । वैष्णव ते आनंदे ॥२॥
टाळघोळ चिपुळ्या नाद । दिंड्या पताका मकरंद ।
गाती विठ्ठलनाम आल्हाद । अट्टहास्य करुणी ॥३॥
भानुदास अहोरातीं । देवा करितसे विनंती ।
या वैष्णावांचे सांगाती । मज जन्म देई देवा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

हेंचि साधकांचें स्थळ – संत भानुदास अभंग पंढरीमाहात्म्य – २२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *