संत भानुदास अभंग

आवडोनि कर कटीं – संत भानुदास अभंग पंढरीमाहात्म्य – ३५

आवडोनि कर कटीं – संत भानुदास अभंग पंढरीमाहात्म्य – ३५


आवडोनि कर कटीं ।
पाऊलें नेंहटीं विटेवरी ॥१॥
त्याचा छंद माझे जीवा ।
नाहीं देवा आणिक ॥२॥
काया वाचा आणि मन ।
लोभलें सगुण रुप देखतां ॥३॥
भानुदास म्हणे दृष्टी ।
पहातां गोमटी मूर्ति ते ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आवडोनि कर कटीं – संत भानुदास अभंग पंढरीमाहात्म्य – ३५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *