संत भानुदास अभंग

श्रीराम आम्हां सोयरा – संत भानुदास अभंग रामनाममहिमा – ४३

श्रीराम आम्हां सोयरा – संत भानुदास अभंग रामनाममहिमा – ४३


श्रीराम आम्हां सोयरा सांगाती ।
नाहीं पुनरवृत्ति जन्म कर्म ॥१॥
तुटती यातना देहाचा संबध ।
श्रीराम बोध ठसतां जीवीं ॥२॥
वेरझार खुटली वासना तुटली ।
वॄत्ती हे जडली श्रीरामपायीं ॥३॥
भानुदास म्हणे कुळींचे दैवत ।
श्रीराम समर्थ अयोध्येचा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

श्रीराम आम्हां सोयरा – संत भानुदास अभंग रामनाममहिमा – ४३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *