संत भानुदास अभंग

तुज पाहूं जाता नये – संत भानुदास अभंग अद्वैत – ६

तुज पाहूं जाता नये – संत भानुदास अभंग अद्वैत – ६


तुज पाहूं जाता नये कांहीं हातां ।
अससी तत्त्वतां साध्य नाहीं ॥१॥
तुझा तूंचि मागें परतोनि पाहें ।
तुजपाशीं आहे भुलुं नको ॥२॥
पिंडीं तें ब्रह्मांडी बोलताती वेद ।
होई तूं सावध भुलूं नको ॥३॥
भुललिया माया श्रम तुज झाला ।
फिरसी वेळोवेळां चौर्‍यायंशी ॥४॥
चौर्‍यायंशी आवर्तनें होती गा तुज ।
सांगतसे गुज जीवीं धरा ॥५॥
भानुदास म्हणें सदगुरु कारणें ।
पुरवील तुमचें पेणें निश्चयेंसीं ॥६॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुज पाहूं जाता नये – संत भानुदास अभंग अद्वैत – ६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *