संत भानुदास अभंग

मज निरविलें कोनाचिये – संत भानुदास अभंग करूणा – ६४

मज निरविलें कोनाचिये – संत भानुदास अभंग करूणा – ६४


मज निरविलें कोनाचिये हातीं ।
वैकुंठीं श्रीपति राहिलासी ॥१॥
कोणी नाहीं मज ठाऊक तुजला ।
संकटाचा घाला कैसा केला ॥२॥
दुरी टाकूनियां केलेसे निष्ठूर ।
दुःखाने बेजार केलें मज ॥३॥
काय राग आला तुझिया मनांत ।
तयामुळें शोंकांत पाडियलें ॥४॥
अन्यायाची राशी देहचि सगळा ।
हा राग गोपाळा न मानावा ॥५॥
क्षमा करीं माझे सर्व अपराध ।
धरावा भेद कांही देवा ॥६॥
भानुदास म्हणे अंगिकारा त्वरित ।
करुनि आनंदात ठेवा पायीं ॥७॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

मज निरविलें कोनाचिये – संत भानुदास अभंग करूणा – ६४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *