संत भानुदास अभंग

पतित म्हणोनि जाहलों – संत भानुदास अभंग करूणा – ६७

पतित म्हणोनि जाहलों – संत भानुदास अभंग करूणा – ६७


पतित म्हणोनि जाहलों शरणागत ।
अनाथाचा नाथ म्हणती तुम्हा ॥१॥
तें आपुलें ब्रीद साभाळी अनंता ।
नको पा परता दास तुझा ॥२॥
तुझा दास म्हाणोनि जगीं जाहली मात ।
अनथांचा नाथ तूते म्हणती ॥३॥
भानुदास म्हणे सांभळी वचन ।
पतीतपावन ब्रीद जगीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पतित म्हणोनि जाहलों – संत भानुदास अभंग करूणा – ६७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *