संत भानुदास अभंग

अहो पांडुरंग पतीतपावना – संत भानुदास अभंग करूणा – ७२

अहो पांडुरंग पतीतपावना – संत भानुदास अभंग करूणा – ७२


अहो पांडुरंग पतीतपावना ।
आमुची विज्ञापना एक असे ॥१॥
नामाचा उच्चार संताचा सांगात ।
पुरवावा हेत जन्मोजन्मीं ॥२॥
भलतीये याती भलतीये कुळीं ।
जन्म दे निर्धारी देवराया ॥३॥
भानुदास म्हणे दुजा नको धंदा ।
रात्रंदिवस गोविंदा वाचे नाम ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अहो पांडुरंग पतीतपावना – संत भानुदास अभंग करूणा – ७२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *