संत भानुदास अभंग

शेबंडी वाकूडीं – संत भानुदास अभंग करूणा – ७९

शेबंडी वाकूडीं – संत भानुदास अभंग करूणा – ७९


शेबंडी वाकूडीं गौळियांची पोरं ।
तेथें नाचे निर्धारें आवडीनें ॥१॥
जाणते वेदांती न करिती तिकडे तोंड ।
म्हणे हे तों होती भांड शाब्दीक ते ॥२॥
चोरितानां लोणी बांधिती गौळणी ।
तेथें काकळुनि पाय धरी ॥३॥
यज्ञाचे ठायीं अवदान नेघे ।
विदुरासी मागे आणि कण्या ॥४॥
भानुदास म्हणे जाणते नेणते ।
दोनी ते सरते होता पायीं ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

शेबंडी वाकूडीं – संत भानुदास अभंग करूणा – ७९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *