संत भानुदास अभंग

तुम्हीं कृपानिधी संत – संत भानुदास अभंग करूणा – ८१

तुम्हीं कृपानिधी संत – संत भानुदास अभंग करूणा – ८१


तुम्हीं कृपानिधी संत ।
मी पतीत अन्यायी ॥१॥
सलगी बोलयेलों फार ।
न कळे निर्धार योग्यता ॥२॥
म्हणवीं दास तुमचा देवा ।
करितों हेवा पुढील्याचा ॥३॥
उच्छीष्ट प्रसादांची आस ।
म्हणे भानुदास तुमचा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुम्हीं कृपानिधी संत – संत भानुदास अभंग करूणा – ८१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *