ह.भ.प.प्रा.विकास वामन सावंत

ह.भ.प.प्रा.विकास वामन सावंत पत्ता :-  पंढरपूर सेवा :-कीर्तनकार मो नं :- 7559231535 सविस्तर माहिती :- महाराज मूळचे पंढरपूर चे रहिवासी असून ते पेशाने एक इलेक्ट्रिकल अभियंता आहे. महाराजांना बोलण्याची खूप आवड असल्याने सद्या ते इयत्ता 11वी व 12वी ला भौतिकशास्त्र हा विषय शिकवतात. त्यांचा बालपणापासून मनावर वारकरी संप्रदायाचे संस्कार झाल्यामुळे संत साहित्य समाजाच्या काना कोपऱ्यात जाऊन …

ह.भ.प. काकासाहेब महाराज भोजने

ह.भ.प. काकासाहेब महाराज भोजने पत्ता :-   रा. विटा तालुका कन्नड जिल्हा औरंगाबाद सेवा :-  कीर्तनकार मो. नं :- 97664 22752 सविस्तर माहिती :-  महाराज कीर्तन व  भागवत या माध्यमातून समाजप्रबोधन करतात व अशा पद्धतीने वारकरी संप्रदायाचा वारसा जपतात. ह.भ.प. काकासाहेब महाराज भोजने तुकाराम गाथा ह.भ.प.

ह.भ.प. प्रकाश महाराज शिंदे

ह.भ.प. प्रकाश महाराज शिंदे पत्ता :– रा उमरी अकोला जिल्हा सेवा :-  कीर्तनकार मो नं :- 9822048844 सविस्तर माहिती :- महाराज भागवत कथा प्रवक्ते असून कीर्तनाच्या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात. ह.भ.प. प्रकाश महाराज शिंदे तुकाराम गाथा ह.भ.प.

ह.भ.प अनिल महाराज साबळे

ह.भ.प अनिल महाराज साबळे पत्ता :- रा. आठेगाव ता. कन्नड जि. औरंगाबाद सेवा :- कीर्तनकार मो नं  :- 96896 16122 सविस्तर माहिती :– महाराज कीर्तन प्रवचन प्रसिद्ध प्रमुख वारकरी सेवा मंडळ कन्नड तालुक्यात वारकरी सांप्रदाय काम करतात. ह.भ.प अनिल महाराज साबळे तुकाराम गाथा ह.भ.प.

ह.भ.प.संदीप महाराज गि-हे

ह.भ.प.संदीप महाराज गि-हे पत्ता :- ह.मु.व्याळा, ता.बाळापूर, जि.अकोला. सेवा :- संगीत भागवत,कीर्तन,प्रवचन,ज्ञानेश्वरी पारायण मो. नं :- ९९६०२९९१३८ सविस्तर माहिती :- महाराज संगीत भागवत कीर्तन प्रवचन ज्ञानेश्वरी पारायण या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात. तुकाराम गाथा ह.भ.प.