संत चोखामेळा अभंग

यातीहीन मज म्हणती – संत चोखामेळा अभंग – १०१

यातीहीन मज म्हणती – संत चोखामेळा अभंग – १०१


यातीहीन मज म्हणती देवा ।
न कळे करूं तुमची सेवा ॥१॥
आम्हां नीचांचे तें काम ।
वाचें गावें सदां नाम ॥२॥
उच्छिष्टाची आस ।
संत दासाचा मी दास ॥३॥
चोखा म्हणे नारायण ।
पदरीं घेतलें मज दीना ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

यातीहीन मज म्हणती – संत चोखामेळा अभंग – १०१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *