संत चोखामेळा अभंग

अवघा आनंद राम – संत चोखामेळा अभंग – ११०

अवघा आनंद राम – संत चोखामेळा अभंग – ११०


अवघा आनंद राम परमानंद ।
हाचि लागो छंद माझे जीवा ॥१॥
हेंचि साधन निकें जगासी उद्धार ।
आणिक साचार दुजें नाहीं ॥२॥
क्रोधांचे न पडतां आघात ।
वाचे गातां गीत राम नाम ॥३॥
चोखा म्हणे ऐसा भरंवसा नामाचा ।
जेथें कळिकाळांचा रीघ नाहीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अवघा आनंद राम – संत चोखामेळा अभंग – ११०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *