संत चोखामेळा अभंग

आम्हां न कळे ज्ञान – संत चोखामेळा अभंग – ११६

आम्हां न कळे ज्ञान – संत चोखामेळा अभंग – ११६


आम्हां न कळे ज्ञान न कळे पुराण ।
वेदांचे वचन न कळे आम्हां ॥१॥
आगमाची आठी निगमाचा भेद ।
शास्त्रांचा संवाद न कळे आम्हां ॥२॥
योग याग तप अष्टांग साधन ।
न कळेची दान व्रत तप ॥३॥
चोखा म्हणे माझा भोळा भाव देवा ।
गाईन केशवा नाम तुझें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आम्हां न कळे ज्ञान – संत चोखामेळा अभंग – ११६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *