संत चोखामेळा अभंग

माझ्या तो मनें केलासे – संत चोखामेळा अभंग – १२७

माझ्या तो मनें केलासे – संत चोखामेळा अभंग – १२७


माझ्या तो मनें केलासे विचार ।
आणिक प्रकार नेणें कांही ॥१॥
नाम वेळोवेळां आठवावे वाचे ।
दुजें आणिकांचें भय नाहीं ॥२॥
आवडी बैसली विठूचे चरणीं ।
आतां दुजेपणीं नाहीं गोष्टी ॥३॥
चोखा म्हणे दृढ केलोसे संती ।
म्हणोनी विश्रांती जीवा झाली ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

माझ्या तो मनें केलासे – संत चोखामेळा अभंग – १२७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *