संत चोखामेळा अभंग

योग याग जप – संत चोखामेळा अभंग – १२९

योग याग जप – संत चोखामेळा अभंग – १२९


योग याग जप तप अनुष्ठान ।
नामापुढें शीण अवघा देखे ॥१॥
नामचि पावन नामचि पावन ।
अधिक साधन दुजें नाहीं ॥२॥
कासया फिरणें नाना तीर्थाटणी ।
कासया जाचणी काया क्लेश ॥३॥
चोखा म्हणे सुखे जपता विठ्ठल ।
सुफळ होईल जन्म त्याचा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

योग याग जप – संत चोखामेळा अभंग – १२९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *