संत चोखामेळा अभंग

सूखा कारणें करी – संत चोखामेळा अभंग – १३२

सूखा कारणें करी – संत चोखामेळा अभंग – १३२


सूखा कारणें करी तळमळ ।
जपें सर्वकाळ विठ्ठल वाचे ॥१॥
तेणें सर्व सुख होईल अंतरा ।
चुकती वेरझारा जन्ममरण ॥२॥
न लगे वेचावें धनाचिये पेटी ।
धरा नाम कंठीं विठोंबाचे ॥३॥
बैसोनी निवांत करावें चिंतन ।
राम कृष्ण नारायण दिननिशीं ॥४॥
चोखा म्हणे ऐसा करावा निर्धार ।
नाम एक सार विठोबाचें ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सूखा कारणें करी – संत चोखामेळा अभंग – १३२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *