संत चोखामेळा अभंग

माझ्या मना तूं – संत चोखामेळा अभंग – १३७

माझ्या मना तूं – संत चोखामेळा अभंग – १३७


माझ्या मना तूं धरी कां विचार ।
न करी प्रकार आन कांहीं ॥१॥
पंढरीसी कोणी जाती वारकरी ।
सुखें त्यांचे घरी पशुयाती ॥२॥
तयाचिया सवें घडेल चिंतन ।
चंद्रभागे स्नान एकादशी ॥३॥
जागर क्षिरापती वैष्णव सांगाते ।
घडेल आपैतें लाभ मज ॥४॥
चोखा म्हणे घडेल संतांची संगती ।
सहज पंगती बैसेन मी ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

माझ्या मना तूं – संत चोखामेळा अभंग – १३७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *