संत चोखामेळा अभंग

देखिला देखिला योगियांचा – संत चोखामेळा अभंग – १४

देखिला देखिला योगियांचा – संत चोखामेळा अभंग – १४


देखिला देखिला योगियांचा रावो ।
रुक्मादेवीनाहो पंढरीचा ॥१॥
पुंडलिकासाठीं युगें अठ्ठावीस ।
धरोनी बाळवेष भीमातटीं ॥२॥
गाई गोपाळ वत्सें वैष्णवांचा मेळा ।
नाचत गोपाळ विठ्ठल छंदें ॥३॥
चोखामेळा तेथें वंदितो चरण ।
घाली लोटांगण महाद्वारी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

देखिला देखिला योगियांचा – संत चोखामेळा अभंग – १४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *