संत चोखामेळा अभंग

कोणें देखियेलें जग – संत चोखामेळा अभंग – १४८

कोणें देखियेलें जग – संत चोखामेळा अभंग – १४८


कोणें देखियेलें जग ।
पांडुरंगा मी नेणें ॥१॥
मौन्यें पारूषली वाणी ।
शब्द खाणी विसरली ॥२॥
एका आधी कैचे दोन ।
मज पासोन मी नेणें ॥३॥
चोखामेळा म्हणती संत ।
हे ही मात उपाधी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कोणें देखियेलें जग – संत चोखामेळा अभंग – १४८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *