संत चोखामेळा अभंग

पाहतां पाहतां वेधियेला – संत चोखामेळा अभंग – १६

पाहतां पाहतां वेधियेला – संत चोखामेळा अभंग – १६


पाहतां पाहतां वेधियेला जीव ।
सुखाचा सुखसिंधु पंढरीराव ॥१॥
माझा हा मीपणा हरपला जाणा ।
कळल्या आगम निगमाच्या खुणा ॥२॥
भवसागराचा दाता ।
विठ्ठल विठ्ठल वाचे म्हणतां ॥३॥
उभा राहुनि महाद्वारीं ।
चोखामेळा दंडवत करी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पाहतां पाहतां वेधियेला – संत चोखामेळा अभंग – १६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *