संत चोखामेळा अभंग

धिक् तो आचार – संत चोखामेळा अभंग – १६२

धिक् तो आचार – संत चोखामेळा अभंग – १६२


धिक् तो आचार धिक् तो विचार ।
धिक् तो संसार धिक् जन्म ॥१॥
धिक् तें पठण धिक् तें पुराण ।
धिक् यज्ञ हवन केलें तेणें ॥२॥
धिक् ब्रम्हाज्ञान वाउग्या ह्या गोष्टी ।
दया क्षमा पोटी शांति नाहीं ॥३॥
धिक् ते आसन जटाभार माथा ।
वायांचि हे कंथा धरिली जेणें ॥४॥
चोखा म्हणे धिक् जन्मला तो नर ।
भोंगी नरक घोर अंतकाळीं ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

धिक् तो आचार – संत चोखामेळा अभंग – १६२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *