संत चोखामेळा अभंग

निर्गुणा अंगी सगुण – संत चोखामेळा अभंग – १६४

निर्गुणा अंगी सगुण – संत चोखामेळा अभंग – १६४


निर्गुणा अंगी सगुण बाणलें ।
निर्गुण सगुण एकत्वा आलें ॥१॥
शब्दाची खूण जाणती ज्ञानी ।
येरा गबाळा अवघी कहाणी ॥२॥
निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान भले ।
निर्गुण सगुण त्याही गिळियेलें ॥३॥
चोखा म्हणे त्यांच्या पायींची पादुका ।
वागवितो देखा ऐक्यपणें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

निर्गुणा अंगी सगुण – संत चोखामेळा अभंग – १६४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *