संत चोखामेळा अभंग

नेणों कोणे काय – संत चोखामेळा अभंग – १६६

नेणों कोणे काय – संत चोखामेळा अभंग – १६६


नेणों कोणे काय देवासी दिधलें ।
मागत वाहिलें तयापाशीं ॥१॥
पेरावें जें शेती तेचि फळप्राप्ती ।
वाया काय गुंती आपुले मनीं ॥२॥
तेव्हां घ्यावें हेंचि पूर्वापार ।
पुराणी विचार हाचि आहे ॥३॥
चोखा म्हणे उगें देवासी रुसती ।
आपुलें मनाप्रती प्रसती ना ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नेणों कोणे काय – संत चोखामेळा अभंग – १६६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *