संत चोखामेळा अभंग

आमुचा आम्ही केला – संत चोखामेळा अभंग – १७७

आमुचा आम्ही केला – संत चोखामेळा अभंग – १७७


आमुचा आम्ही केला भावबळी ।
भावें वनमाळी आकळीला ॥१॥
भावचि कारण भावचि कारण ।
भावें देव शरण भाविकासी ॥२॥
निज भावबळें घातिलासे वेढा ।
देव चहूंकडा कोंडियेला ॥३॥
चोखा म्हणे देव भावाचा बांधला ।
भक्तांचा अंकिला म्हणुनी झाला ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आमुचा आम्ही केला – संत चोखामेळा अभंग – १७७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *