संत चोखामेळा अभंग

व्यापक व्यापला तिहीं – संत चोखामेळा अभंग – १९४

व्यापक व्यापला तिहीं – संत चोखामेळा अभंग – १९४


व्यापक व्यापला तिहीं त्रिभुवनीं ।
चारी वर्ण खाणी विठू माझा ॥१॥
शंख चक्र करीं वैजयंती माळा ।
नेसला पिवळा पितांबर ॥२॥
कटावरी जेणें कर हे ठेविले ।
ध्यान मिरविलें भीमातिरीं ॥३॥
चोखा म्हणे माझा आनंदाचा कंद ।
नाम हे गोविंद मिरविलें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

व्यापक व्यापला तिहीं – संत चोखामेळा अभंग – १९४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *