संत चोखामेळा अभंग

ज्या कारणें वेदश्रुति – संत चोखामेळा अभंग – १९९

ज्या कारणें वेदश्रुति – संत चोखामेळा अभंग – १९९


ज्या कारणें वेदश्रुति अनुवादती ।
तो हा रमापती पंढरीये ॥१॥
सुखाचें ठेवणें क्षीरसागर निवासी ।
तो हा पंढरीसी उभा विटे ॥२॥
भाविका कारणें उभवोनि हात ।
उदारपणें देत भुक्तिमुक्ती ॥३॥
न पाहे उंच नीच याती कुळ ।
स्‍त्री शूद्र चांडाळा सरते पायीं ॥४॥
चोखा म्हणे ऐसा भावाचा भुकेला ।
म्हणोनि स्थिरावला भीमातटीं ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ज्या कारणें वेदश्रुति – संत चोखामेळा अभंग – १९९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *