संत चोखामेळा अभंग

पंढरीचे सुख नाहीं – संत चोखामेळा अभंग – २०६

पंढरीचे सुख नाहीं – संत चोखामेळा अभंग – २०६


पंढरीचे सुख नाहीं त्रिभुवनीं ।
प्रत्यक्ष चक्रपाणी उभा असे ॥१॥
त्रिभुवनीं समर्थ ऐसें पैं तीर्थ ।
दक्षिण मुख वाहात चंद्रभागा ॥२॥
सकळ संतांचा मुगुटमणी देखा ।
पुंडलीक सखा आहे जेथें ॥३॥
चोखा म्हणे तेथें सुखाची मिराशी ।
भोळ्या भाविकांसी अखंडित ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पंढरीचे सुख नाहीं – संत चोखामेळा अभंग – २०६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *