संत चोखामेळा अभंग

अंगिकार करी तयाचा – संत चोखामेळा अभंग – २०८

अंगिकार करी तयाचा – संत चोखामेळा अभंग – २०८


अंगिकार करी तयाचा विसर ।
न पडे साचार तया लागीं ॥१॥
तो हा महाराज चंद्रभागे तटीं ।
उभा वाळुवंटीं भक्तकाजा ॥२॥
अनाथा कैवारी दीना लोभापर ।
वागवितो भार अनाथांचा ॥३॥
चोखा म्हणे माझी दयाळु माउली ।
उभी ती राहिली विटेवरी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अंगिकार करी तयाचा – संत चोखामेळा अभंग – २०८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *