संत चोखामेळा अभंग

मुळींचा संचला आला – संत चोखामेळा अभंग – २१३

मुळींचा संचला आला – संत चोखामेळा अभंग – २१३


मुळींचा संचला आला गेला कुठें ।
पुंडलिक पेठे विटेवरी ॥१॥
विठोबा देखणा विठोबा देखणा ।
योगियांचा राणा पंढरीये ॥२॥
भाविका कारणें उभारोनि हात ।
वाट जो पहात अनुदिनीं ॥३॥
चोखा म्हणे ऐसा भक्तांचा कृपाळ ।
दीनांचा दयाळ पंढरीये ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

मुळींचा संचला आला – संत चोखामेळा अभंग – २१३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *