संत चोखामेळा अभंग

टाळी वाजवावी गुढी – संत चोखामेळा अभंग – २१८

टाळी वाजवावी गुढी – संत चोखामेळा अभंग – २१८


टाळी वाजवावी गुढी उभारावी ।
वाट हे चालावी पंढरीची ॥१॥
पंढरीची हाट कऊलांची पेठ ।
मिळाले चतुष्‍ट वारकरी ॥२॥
पताकांचे भार मिळाले अपार ।
होतो जयजयकार भीमातिरीं ॥३॥
हरिनाम गर्जतां भय नाहीं चित्ता ।
ऐसे बोले गीता भागवत ॥४॥
खट नट यावें शुद्ध होउनी जावें ।
दवंडी पिटी भावें चोखामेळा ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

टाळी वाजवावी गुढी – संत चोखामेळा अभंग – २१८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *