संत चोखामेळा अभंग

चोखट चांग चोखट – संत चोखामेळा अभंग – २२०

चोखट चांग चोखट – संत चोखामेळा अभंग – २२०


चोखट चांग चोखट चांग ।
एक माझा पांडुरंग ॥१॥
सुख तयाचे चरणीं ।
अवघी सुकृताची खाणी ॥२॥
महा पातकी नासले ।
चोखट नाम हें ॥३॥
महाद्वारीं चोखा मेळा ।
विठ्‌ठल पहातसे डोळां ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

चोखट चांग चोखट – संत चोखामेळा अभंग – २२०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *