संत चोखामेळा अभंग

बहुत हिंडलों देश – संत चोखामेळा अभंग – २२३

बहुत हिंडलों देश – संत चोखामेळा अभंग – २२३


बहुत हिंडलों देश देशांतर ।
परी मन नाहीं स्थिर झालें कोठें ॥१॥
बहुत तीर्थें फिरोनियां आलों ।
मनासवें झालों वेडगळची ॥२॥
बहुत प्रतिमा ऐकिल्या पाहिल्या ।
मनाच्या राहिल्या येरझारा ॥३॥
चोखा म्हणे पाहतां पंढरी भुवैकुंठ ।
मनाचे हे कष्‍ट दूर गेले ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

बहुत हिंडलों देश – संत चोखामेळा अभंग – २२३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *