संत चोखामेळा अभंग

नाम हें सोपें – संत चोखामेळा अभंग – २३१

नाम हें सोपें – संत चोखामेळा अभंग – २३१


नाम हें सोपें जपतां विठ्‌ठल ।
अवघेंचि फळ हाता लागे ॥१॥
योग याग जप तप अनुष्‍ठान ।
तीर्थ व्रत दान नाम जपतां ॥२॥
सुखाचें सुख नाहीं यातायाती ।
बैसोनी एकांतीं नाम स्मरा ॥३॥
चोखा म्हणे येणें साधेल साधन ।
तुटेल बंधन भवपाश ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नाम हें सोपें – संत चोखामेळा अभंग – २३१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *