संत चोखामेळा अभंग

आम्हां अधिकार उच्छिष्‍ट – संत चोखामेळा अभंग – २३६

आम्हां अधिकार उच्छिष्‍ट – संत चोखामेळा अभंग – २३६


आम्हां अधिकार उच्छिष्‍ट सेवन ।
संतांचे पूजन हेंचि बरें ॥१॥
सुलभ सोपेरें विठोबाचे नाम ।
आणिक नाही वर्म दुजें काही ॥२॥
आवडीनें नाम गाईन उल्हासें ।
संताच्या सहवासें खेळीं मेळीं ॥३॥
चोखा म्हणे माझी आवडी ही देवा ।
पुरवावी केशवा जन्मोजन्मी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आम्हां अधिकार उच्छिष्‍ट – संत चोखामेळा अभंग – २३६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *