संत चोखामेळा अभंग

निर्गुणा अंगीं सगुण – संत चोखामेळा अभंग – २७९

निर्गुणा अंगीं सगुण – संत चोखामेळा अभंग – २७९


निर्गुणा अंगीं सगुण बाणलें ।
निर्गुण सगुण एकत्वा आलें ॥१॥
शब्दाची खूण जाणती ज्ञानी ।
येरा गाबाळ अवघी काहाणी ॥२॥
निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान भले ।
निर्गुण सगुण त्याही गिळीयलें ॥३॥
चोखा म्हणे त्यांच्या पायींची पादुका ।
वागवितो देखा ऐक्यपणें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

निर्गुणा अंगीं सगुण – संत चोखामेळा अभंग – २७९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *