संत चोखामेळा अभंग

श्रवणाचें श्रवण घ्राणाचें – संत चोखामेळा अभंग – २८

श्रवणाचें श्रवण घ्राणाचें – संत चोखामेळा अभंग – २८


श्रवणाचें श्रवण घ्राणाचें जें घ्राण ।
रसने गोडपण विठ्ठल माझा ॥१॥
वाचा जेणें उठी डोळा जेणें भेटी ।
इंद्रियाची राहाटी विठ्ठल माझा ॥२॥
प्राण जेणें चळे मन तेणें वोळे ।
शून्यातें वेगळें विठ्ठल माझा ॥३॥
आनंदी आनंद बोधा जेणें बोध ।
सकळां आत्मा शुद्ध विठ्ठल माझा ॥४॥
मुळाचें निजमूळ अकुळाचें कूळ ।
चोखा म्हणे निजफळ विठ्ठल माझा ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

श्रवणाचें श्रवण घ्राणाचें – संत चोखामेळा अभंग – २८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *