संत चोखामेळा अभंग

पंचही भूतांचा एकचि – संत चोखामेळा अभंग – २८१

पंचही भूतांचा एकचि – संत चोखामेळा अभंग – २८१


पंचही भूतांचा एकचि विटाळ ।
अवघाचि मेळ जगीं नांदे ॥१॥
तेथें तो सोंवळा वोंवळा तो कोण ।
विटाळाचें कारण देह मूळ ॥२॥
आदिअंतीं अवघा विटाळ संचला ।
सोंवळा तो झाला कोण न कळे ॥३॥
चोखा म्हणे मज नवल वाटतें ।
विटाळ परतें आहे कोण ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पंचही भूतांचा एकचि – संत चोखामेळा अभंग – २८१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *