संत चोखामेळा अभंग

इतकेंचि देईं रामनाम – संत चोखामेळा अभंग – २९०

इतकेंचि देईं रामनाम – संत चोखामेळा अभंग – २९०


इतकेंचि देईं रामनाम मुखीं ।
संताची संगती सेवा सार ॥१॥
निरंतर घोष जयाचे मंदिरीं ।
तयाचिये घरीं सुख मज ॥२॥
उच्छिष्‍ट धणिवरी पोटभरी धाये ।
दुजी नको सोय देवराया ॥३॥
चोखा म्हणे माझी पुरवावी आळी ।
माय तूं माउली कृपाळू देवा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

इतकेंचि देईं रामनाम – संत चोखामेळा अभंग – २९०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *