संत चोखामेळा अभंग

कांहीं तरी अभय – संत चोखामेळा अभंग – २९७

कांहीं तरी अभय – संत चोखामेळा अभंग – २९७


कांहीं तरी अभय न मिळे उत्तर ।
ऐसे कां निष्‍ठुर झाला तुम्ही ॥१॥
मी तो कळवळोनी मारितसे हाक ।
तुम्हां पडे धाक कासयाचा ॥२॥
बोलोनी उत्तरें करीं समाधान ।
येवढेंचि दान मज द्यावें ॥३॥
चोखा म्हणे माझी पुरवावी आस ।
न करीं उदास माझे माये ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कांहीं तरी अभय – संत चोखामेळा अभंग – २९७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *