संत चोखामेळा अभंग

श्रीमुखाची शोभा कस्तुरी – संत चोखामेळा अभंग – ३०

श्रीमुखाची शोभा कस्तुरी – संत चोखामेळा अभंग – ३०


श्रीमुखाची शोभा कस्तुरी मळवट ।
उभा असे नीट विटेवरी ॥१॥
कर दोनीं कटीं कुंडल झळकती ।
तेज हे फांकती दशदिशा ॥२॥
वैजयंती माळा चंदनाची उटी ।
टिळक लल्लाटीं कस्तुरीचा ॥३॥
चोखा म्हणे माझ्या जीवींचा जीवनु ।
पाहतां तनु मनु भुलोनी जाय ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

श्रीमुखाची शोभा कस्तुरी – संत चोखामेळा अभंग – ३०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *