संत चोखामेळा अभंग

विठोबा पाहुणा आला – संत चोखामेळा अभंग – ३२१

विठोबा पाहुणा आला – संत चोखामेळा अभंग – ३२१


विठोबा पाहुणा आला आमुचे घरा ।
निंबलोण करा जीवेंभावें ॥१॥
पंचप्राणज्योति ओंवाळुनी आरती ।
ओवाळिला पती रखुमाईचा ॥२॥
शड्‌रस पक्‍कवान्नें विस्तारिलें ताट ।
जेवूं एकवट चोखा म्हणे ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

विठोबा पाहुणा आला – संत चोखामेळा अभंग – ३२१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *