संत चोखामेळा अभंग

यातीहीन मज म्हणती – संत चोखामेळा अभंग – ३२४

यातीहीन मज म्हणती – संत चोखामेळा अभंग – ३२४


यातीहीन मज म्हणती देवा ।
न कळे करुं तुमची सेवा ॥१॥
आम्हां नीचाचें तें काम ।
वाचें गावें सदा नाम ॥२॥
उच्छीष्‍टाची आस संत दासाचा मी दास ॥३॥
चोखा म्हणे नारायणा ।
पदरीं घेतलें मज दीना ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

यातीहीन मज म्हणती – संत चोखामेळा अभंग – ३२४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *