संत चोखामेळा अभंग

विठ्ठल विठ्ठल गजरीं – संत चोखामेळा अभंग – ३९

विठ्ठल विठ्ठल गजरीं – संत चोखामेळा अभंग – ३९


विठ्ठल विठ्ठल गजरीं ।
अवघी दुमदुमली पंढरी ॥१॥
होतो नामाचा गजर ।
दिंडया पताकांचा भार ॥२॥
निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान ।
अपार वैष्णव ते जाण ॥३॥
हरीकीर्तनाची दाटी ।
तेथें चोखा घाली मिठी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

विठ्ठल विठ्ठल गजरीं – संत चोखामेळा अभंग – ३९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *