संत चोखामेळा अभंग

अहो पंढरीराया विनवितों – संत चोखामेळा अभंग – ५२

अहो पंढरीराया विनवितों – संत चोखामेळा अभंग – ५२


अहो पंढरीराया विनवितों तुज ।
अखंड संतरज लागो मज ॥१॥
नामाची आवडी उच्चार हा कंठी ।
करी कृपा दृष्टी मजवरी ॥२॥
पंगतीचे शेष उच्छिष्ट प्रसाद ।
तेणें सर्व बाध हरे माझा ॥३॥
चोखा म्हणे माझा हाचि नवस ।
पुरवी सावकाश देवराया ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अहो पंढरीराया विनवितों – संत चोखामेळा अभंग – ५२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *