संत चोखामेळा अभंग

कशासाठीं तुम्हां शरण – संत चोखामेळा अभंग – ६७

कशासाठीं तुम्हां शरण – संत चोखामेळा अभंग – ६७


कशासाठीं तुम्हां शरण रिघावें ।
आमुचें वारावें सुख दु:ख ॥१॥
आमुचें संचित भोग क्रियामान ।
तुमचें कारण तुम्हीं जाणा ॥२॥
आमुचा तों येथें खुंटलासे लाग ।
न दिसे मारग मोकळाचि ॥३॥
चोखा म्हणे काय करूं आतां ।
तुमची हे सत्ता अनावर ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कशासाठीं तुम्हां शरण – संत चोखामेळा अभंग – ६७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *