संत चोखामेळा अभंग

कांहीं तरी अभय न – संत चोखामेळा अभंग – ७२

कांहीं तरी अभय न – संत चोखामेळा अभंग – ७२


कांहीं तरी अभय न मिळे उत्तर ।
ऐसे कां निष्ठुर झालां तुम्ही ॥१॥
मी तों कळवळोनी मारितसे हांक ।
तुम्हां पडे धाक कासयाचा ॥२॥
बोलोनी उत्तरें करी समाधान ।
ऐवढेंचि दान मज द्यावें ॥३॥
चोखा म्हणे माझी पुरवावी आस ।
न करी उदास माझे माये ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कांहीं तरी अभय न – संत चोखामेळा अभंग – ७२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *